ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ

  • Πείτε ΟΧΙ στη σωματική βία και σηκώστε τα χέρια κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά….


Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά!» είναι το σύνθημα της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008. Στόχος της είναι η νομική απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, η προώθηση της θετικής, μη βίαιης διαπαιδαγώγησης και η ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα του παιδιού σε όλη την Ευρώπη.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων – 2010

Αφήστε μια απάντηση