Σχολική Ετοιμότητα vs Σχολική Αποτυχία

     Η απουσία σχολικής ετοιμότητας έχει αρνητικές προεκτάσεις στην περαιτέρω:

 

  • ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού,
  • στην κοινωνικοποίησή του και
  • στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του.

 

    Τέτοιου είδους αρνητικές προεκτάσεις μπορεί να είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η απομόνωση / απόσυρση, το άγχος η επιθετική συμπεριφορά, η άρνηση, η έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση, με άμεση επίπτωση την σχολική αποτυχία. Προκειμένου να αποφευχθούν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να γίνει πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών από τον/ την εκπαιδευτικό. Ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ίσως και επικίνδυνο να διαγνώσουμε ένα παιδί σε  μικρή ηλικία (λιγότερο των 7 ετών), καθώς τα φυσιολογικά όρια ποικίλλουν και κάθε παιδί έχει το δικό του ξεχωριστό βαθμό ανάπτυξης. Αρμόδιοι φορείς για την έγκυρη διάγνωση είναι τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τα αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα νοσοκομείων, πάντα βέβαια σε συνεργασία με τους γονείς.

 

 

(απο την εισήγηση της Πατιού Ιωάννας, στα ΠΕΚ – Επιμορφωτικά σεμινάρια για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπ/σης, 2009).

 

Αφήστε μια απάντηση