Πείραμα: Πόσο επιθετικός είσαι?

 Δείτε ενά συγκλονιστικό αλλά σκληρό πείραμα που έγινε στην Αμερική, απο τον Milgram


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390">

Αν αντέχετε δείτε και τη συνέχεια….


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390">

Αφήστε μια απάντηση