Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-7 ΕΤΩΝ

Ηλικία 6-7 ετών

 •  

 •  

 •  

 • Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς.

 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».

 • Χρησιμοποιεί πιο σύνθετες περιγραφές.

 • Απασχολείται με συζητήσεις.

 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.

 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

 • Απαγγέλει το αλφάβητο.

 • Μετρά ως το 100 μηχανικά.

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

 •  

Αφήστε μια απάντηση