Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ

Ηλικία 5-6 ετών

 •  

 •  

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.

 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».

 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».

 • Χρησιμοποιεί σωστά παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο.

 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.

 • Ονομάζει τα αντίθετα.

 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

 • Μετρά ως το 30 μηχανικά.

 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.

 • Διηγείται με ακρίβεια μια ιστορία.

 • Απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.

 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και με άλλα παιδιά.

 •  

Αφήστε μια απάντηση