Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-5 ΕΤΩΝ

Ηλικία 4-5 ετών

 •  

 •  

 • Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.

 • Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα.

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά.

 • Χρησιμοποιεί σωστά προτάσεις, όσον αφορά τη γραμματική.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.

 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.

 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων.

 • Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.

 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.

 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.

 • Μιλά για τις εμπειρίες του/της στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.

 • Διηγείται με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.

 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε σχετικές απλές ερωτήσεις.

 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο.

 •  

Αφήστε μια απάντηση