ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Τη Δευτέρα 13-9-2021 στις 9:00 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός  που τελείται κάθε χρόνο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου μας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 109660/ΓΔ4/8-9-21 και Φ1/115739/ΓΔ4/4-9-2020 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. , που υποδείκνυαν  την παρουσία εκπροσώπων  των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών  του σχολείου.

Ακολούθησε διανομή βιβλίων.