ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ3

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
9.15-9.55 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
10.05-10.45 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
10.55-11.35 ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
11.45-12.25 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

Κ.Π.ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
12.35-13.15 ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
13.25-14.05 ΓΑΛΛΙΚΑΛήψη αρχείου