Αξιολόγηση προσφορών εκπ/κής εκδρομής Γ’ τάξης Γυμνασίου

Μετά από συνεδρίαση στο σχολείο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών πρακτορείων, για την εκδρομή της Γ’ τάξης Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, συντάχθηκε η ακόλουθη πράξη:

Πράξη_Διευθυντή 5η 11-01-2024 ΕπΑξΠροσφορών [ψυ]