Αξιολόγηση προσφορών εκπ/κής εκδρομής Γ’ τάξης Λυκείου

Αναρτάται, σήμερα, 18/1/2024, η 7η/18-01-2024 Πράξη Διευθυντού, μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, για την εκδρομή της Γ’ τάξης Λυκείου από 11-02-2024 έως και 17-02-2024.

Πράξη_Διευθυντή 7η 18-01-2024 ΕπΑξΠροσφορών [ΨΥ]

Αξιολόγηση προσφορών εκπ/κής εκδρομής Γ’ τάξης Γυμνασίου

Μετά από συνεδρίαση στο σχολείο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών πρακτορείων, για την εκδρομή της Γ’ τάξης Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, συντάχθηκε η ακόλουθη πράξη:

Πράξη_Διευθυντή 5η 11-01-2024 ΕπΑξΠροσφορών [ψυ]