Κανονισμός Λειτουργίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 διατίθεται εδώ:Λήψη αρχείου