Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι ώρες διαθεσιμότητας κάθε εκπαιδευτικού προς ενημέρωση των κηδεμόνων σε θέματα επίδοσης των μαθητών απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο συνοδευτικό αρχείο: Ώρες ενημέρωσης γονέων 2023-2024

Αν κάποιος/α γονέας – κηδεμόνας αδυνατεί να παρευρεθεί στο σχολείο, μπορεί να τηλεφωνήσει τις αντίστοιχες μέρες και ώρες στο 2271081360.