Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι ώρες διαθεσιμότητας κάθε εκπαιδευτικού προς ενημέρωση των κηδεμόνων σε θέματα επίδοσης των μαθητών απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στον πίνακα της διεύθυνσης:

http://tiny.cc/msxkidem