Αιτήσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής μαθητών σχολικού έτους 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή και εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χίου, για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Χίου κατά το χρονικό διάστημα από 03 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2022.
Η υποβολή αίτησης γίνεται με αποστολή e-mail στο Μουσικό Σχολείο Χίου στην διεύθυνση gymmouschi@sch.gr.
Επισυνάπτονται ενημερωτικά έντυπα και η σχετική αίτηση:

(1) ΑίτησηΣυμμετοχήςΕισαγΕξετάσεων_Α_Τάξης2022-2023
(2)_ΕνημέρωσηΜαθητών
(3)_Ενημέρωση Γονέων