Αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2022-2023

Α’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2022-2023 από την Παρασκευή 24-06-2022 και ώρα 10:00 έως και την Πέμπτη 07-07-2022 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα Μουσικά Σχολεία, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές
μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι
μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη Γυμνασίου, στην Α’ Λυκείου και στη Β’
Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-22, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε
ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ.

Περισσότερα, στο σχετικό ενημερωτικό:

Ενημέρωση για e-εγγραφές _ΜουσικόΣχολείο 24-06-2022

Αιτήσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής μαθητών σχολικού έτους 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή και εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χίου, για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Χίου κατά το χρονικό διάστημα από 03 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2022.
Η υποβολή αίτησης γίνεται με αποστολή e-mail στο Μουσικό Σχολείο Χίου στην διεύθυνση gymmouschi@sch.gr.
Επισυνάπτονται ενημερωτικά έντυπα και η σχετική αίτηση:

(1) ΑίτησηΣυμμετοχήςΕισαγΕξετάσεων_Α_Τάξης2022-2023
(2)_ΕνημέρωσηΜαθητών
(3)_Ενημέρωση Γονέων