Ενισχυτική διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα

Στα συνοδευτικά έγγραφα θα βρείτε πληροφορίες για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και την σχετική αίτηση.

Ενισχυτική Διδασκαλία_ΕιδΜαθ_Γ_ΛυκΜΣ 20-10-2021

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22