Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2023-2024 για τη δυνατότητα αίτησης συμμετοχής/παρακολούθησης της ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων, όπως αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο:
Ενισχυτική Διδασκαλία_ΕιδΜαθ_Γ_ΛυκΜΣ 10-11-2023

Η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται στο σχολείο ηλεκτρονικά:
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτωνΕιδΜαθ Γ Λυκείου 2023_24

Ενισχυτική διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα

Στα συνοδευτικά έγγραφα θα βρείτε πληροφορίες για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και την σχετική αίτηση.

Ενισχυτική Διδασκαλία_ΕιδΜαθ_Γ_ΛυκΜΣ 20-10-2021

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22