Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής:


Λήψη αρχείου