Το Κλίμα αλλάζει…

Στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωγραφία – Γεωλογία ο εκπαιδευτικός Χρήστος Τερζόπουλος υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ με τους μαθητές της Α2  τάξης Γυμνασίου του σχολείου μας με τίτλο: “Το κλίμα αλλάζει”.

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Συζήτησαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της Αστικής Θερμικής νησίδας καθώς και των συνεπειών τους.

Το πρόγραμμα εκτός από τη θεωρία περιείχε κουίζ, διαδραστικά παιχνίδια, πειράματα και τέλος μια ομαδική εργασία.

Ήταν άλλο ένα βιωματικό μάθημα, το οποίο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές μας , ένα μάθημα που πιστεύουμε ότι έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα  με την ενεργό συμμετοχή μαθητών και καθηγητή. Ευχαριστούμε το ίδρυμα ΚΠΙΣΝ και δηλώνουμε την προθυμία συμμετοχής μας και σε άλλα, παρόμοια προγράμματα!