ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-MAΡTIOΣ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως από 4/3/21 έως κα 16/3/21 με βάση το ωρολόγιο της εξ αποστάσεως.

1η ώρα  8.00-8.40

2η ώρα  8.50-9.30

3η ώρα 9.40-10.20

4η ώρα 10.30-11.10

5η ώρα 11.20-12.00

6η ώρα 12.10-12.50

7η ώρα  13.00-13.40

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-MAΡTIOΣ 2021