ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021

Οι Απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν την παρούσα Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό αποφοίτησης η στο κοντινότερο λύκειο της περιοχής τους, από την 8η Μαρτίου 2021 ως και την 19η Μαρτίου 2021. Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει…Συνέχεια ανάγνωσης ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021