Προγραμματισμός Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δευτέρα: 10:00-11:00 Ηλεκτρικές Μηχανές (Γη) 11:00-12:00 Άλγεβρα (Γ1) 12:00-13:00 Άλγεβρα (Γ2) 13:30-14:30 ΜΕΚ (Γοχ) 14:00-16:00 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Γπ) 18:00-19:00 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (Γν)   Τρίτη:  11:00-12:00 Nέα Ελληνικά (Γ1) 12:00-13:00 Nέα Ελληνικά (Γ2) 12:30-13:30 Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού (Γψ) 16:00-17:30 Ηλεκτροτεχνία 2 (Γη)   Τετάρτη: 10:00-11:00 Ηλεκτρικές Μηχανές (Γη) 11:00-12:00 Άλγεβρα (Γ1) 12:00-13:00 Άλγεβρα (Γ2) 18:00-19:00 Υγιεινή (Γν)…Συνέχεια ανάγνωσης Προγραμματισμός Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας με εξ αποστάσεως εκπαίδευση