1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2014 υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο του συνεδρίου http://conf2014.etwinning.gr/

Αφήστε μια απάντηση