Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για Συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης B Επιπέδου ΤΠΕ

Από τις 26/11/2014, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα B επιπέδου Τ.Π.Ε. της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 6η επιμορφωτική περίοδο. Περισσότερα εδώ.

Έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων: «Σκοτεινή επταετία, Η δικτατορία των συνταγματαρχών, 1967-1974»

Περισσότερα εδώ. Διάρκεια έκθεσης: 20 Νοεμβρίου 2014 – 12 Ιουνίου 2015 Ώρες λειτουργίας: καθημερινές πλην Πέμπτης 9:00-16:00, Πέμπτη 9:00-20:00, Σαββατοκύριακα 10:00-15:00, επίσημες αργίες κλειστά. (Σχετικά με τη διάρκεια της έκθεσης και τις ώρες λειτουργίας, αναδημοσίευση από το www.e-yliko.gr, 13-11-2014)