Άρθρα: Δεκέμβριος 11, 2017

    Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η χρήση και η λειτουργία του υπολογιστικού φύλλου με τρία λυμένα παραδείγματα: Πίνακας τιμών συνάρτησης, γραφική παράσταση Γεωμετρική εφαρμογή Πρακτική προσέγγιση ορίου συνάρτησης Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra πατήστε εδώ.