Άρθρα: Μάιος 12, 2016

Μεριστικές Ρουλέτες Για τη διδασκαλία των κλασμάτων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο έχουν, κατά κόρον ίσως, χρησιμοποιηθεί μοντέλα με βάση το εμβαδόν, όπως κυκλικές τούρτες, πίτες και πίτσες. Τα μοντέλα αυτά αν και αρκετά παραστατικά είναι στατικά, δηλαδή δεν έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Οι μεριστικές ρουλέτες είναι ένα παιχνίδι, όπου οι παίκτες μοιράζονται τα κομμάτια μιας […]