Άρθρα: Μάρτιος 19, 2016

              Η εφαρμογή που παρουσιάζεται εδώ δίνει μια γραφική και αναλυτική λύση σε ένα κλασσικό πρόβλημα πιθανοτήτων που διατυπώνεται ως εξής: «αν κόψουμε τυχαία ένα ευθύγραμμο τμήμα στα τρία, ποια η πιθανότητα αυτά τα τρία μέρη να  μπορούν να σχηματίσουν τρίγωνο;». Η γραφική λύση χρησιμοποιεί δύο χαρακτηριστικές προτάσεις της […]