Άρθρα: Σεπτέμβριος 15, 2014

Στο βιντεομάθημα αυτό επεξηγούμε πως γράφουμε κείμενα στο Geogebra. Το μάθημα είναι βασικό γιατί μετά την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 4.00 και μεταγενέστερα, ο τρόπος γραφής του κειμένου έχει αλλάξει σημαντικά. Ειδικότερα ο τρόπος γραφής κειμένου που περιέχει εντολές Latex και γίνεται αρκετά πιο εύκολος. Ότι έχουμε περιγράψει έως και το 23ο βιντεομάθημα, σχετικά […]