Άρθρα: Αύγουστος 25, 2013

Από ένα πρόβλημα που έβαλε αγαπημένη γραφίστρια: «Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε 15 κύκλους που να εφάπτονται ανά δύο και να εφάπτονται όλοι εξωτερικά σε δεδομένο κύκλο» προέκυψε η γενίκευση  που δημοσιεύουμε, που είναι ένα  πρόβλημα επικάλυψης ενός κύκλου με n κύκλους. Από διδακτική άποψη το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι δείχνει με απτό τρόπο πώς […]