Άρθρα: Ιούνιος 27, 2013

      7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 21-23 Ιουνίου 2013. Η δημοσίευση αφορά πρόβλημα ακρότατων για διδασκαλία στην Γ΄Λυκείου και περιλαμβάνει την εισήγηση στο Συνέδριο με τους διδακτικούς στόχους και τα βήματα της διδασκαλίας, αρχείο Geogegra που υποστηρίζει την διδασκαλία και το PowerPoint της παρουσίασης. Για να κατεβάσετε τα αρχεία κάνετε κλικ […]