ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ 2022 – 2023
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Τ Π Ε Εικαστικά Γλώσσα Γλώσσα
Φ. Αγωγή Ιστορία Γλώσσα Μαθηματικά Αγγλικά
Αγγλικά Θρησκευτικά Γλώσσα Φ. Αγωγή Μαθηματικά
Εργ. Δεξ. Εργ. Δεξ. Ιστορία Αγγλικά Θρησκευτικά
Μελέτη Μελέτη Θ. Αγωγή Μουσική Φ. Αγωγή