ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ 2019 – 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα
Μελέτη Μαθηματικά Μελέτη Μαθηματικά Μαθηματικά
Φ. Αγωγή Ιστορία Θρησκευτικά Μουσική Θρησκευτικά
Αγγλικά Αισθ. Αγωγή Τ Π Ε Φ. Αγωγή Αγγλικά
Ε. Ζ. Φ. Αγωγή Θ. Αγωγή Ιστορία Ε. Ζ.