ΔΕΥΤΕΡΑ 13-12-2021 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεν κατέστη δυνατόν να επισκευαστεί η βλάβη του  λέβητα του σχολείου, γιατί δεν λάβαμε ακόμη το αναγκαίο εξάρτημα.
Έτσι τη Δευτέρα, θα γίνουν και πάλι εξ αποστάσεως μαθήματα.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.