ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Δ. Σ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Την Τετάρτη 20/9/2023, στις 13:15 μ.μ., θα γίνει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών-τριών της Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Εξαπλατάνου, για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον δάσκαλο της τάξης, στο σχολείο.

Χάψαλης Αθανάσιος

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.