Ε.Δ. Τάξη Δ΄ 2022-23

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΤΑΞΗ Δ΄        2022 – 2023 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ζω καλύτερα – Ευ ζην
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Υγεία – Οδική Ασφάλεια  
ΤΙΤΛΟΣ: Κυκλοφορώ με ασφάλεια 

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ζω καλύτερα Ευ ζην Κυκλοφορώ με ασφάλεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φροντίζω το περιβάλλον
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά
ΤΙΤΛΟΣ: 17 Στόχοι – Δράσεις για ένα καλύτερο μέλλον

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 17 Στόχοι Δράσεις για ένα καλύτερο μέλλον

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ανθρώπινα δικαιώματα
ΤΙΤΛΟΣ: Έχω κι εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Έχω κι εγώ δικαιώματα – είμαι παιδί

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και καινοτομώ–Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική
ΤΙΤΛΟΣ: Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ 

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εκπαιδευτική ρομποτική Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ