Ε.Δ. Τάξη Γ΄ 2021-22

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΤΑΞΗ Γ΄        2021 – 2022

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ζω καλύτερα – Ευ ζην
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
ΤΙΤΛΟΣ: Γονείς – Παιδιά – Οικογένεια

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ζω καλύτερα Ευ ζην Γονείς Παιδιά Οικογένεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φροντίζω το περιβάλλον
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά
ΤΙΤΛΟΣ: Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς

(Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Φροντίζω το περιβάλλον Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
ΤΙΤΛΟΣ: Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον Άλλο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ενδιαφέρομαι και ενεργώ Σταματώ τις διακρίσεις Αποδέχομαι τον Άλλο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ: Η επιλογή του επαγγέλματός μου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Γνωριμία με τα επαγγέλματα Η επιλογή του επαγγέλματός μου