ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ του ΣΤ3 και ΣΤ4 ΣΤ’ ΑΓΓΛΙΚΑ

UNIT 6-“Me, Myself and my Future Job”
Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού του σχολικού βιβλίου, οι μαθητές του ΣΤ3 και ΣΤ4 πήραν συνέντευξη από έναν επαγγελματία και φτιάξανε μια συνεργατική παρουσίαση GOOGLE slide, συμπληρώνοντας και διαμορφώνοντας ο καθένας τη διαφάνειά του. Δείτε τες παρακάτω.

3 και ΣΤ4

 

 

 

 

 

 

 

3 και ΣΤ4 2