«Μια γιορτή για τα παιδιά ..όλοι μαζί μια αγκαλιά»

1

Διαδικτυακή συνάντηση των νηπιαγωγείων 

του δικτύου πραγματοποιήθηκε 

την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. 

Κάθε σχολείο ανέλαβε να φτιάξει 

ένα βαγόνι τρένου με ένα δικαίωμα 

και  το παρουσίασαν.  

Το νηπιαγωγείο μας ανέλαβε να φτιάξει

το βαγόνι με το δικαίωμα 

του ελεύθερου χρόνου-

διασκέδαση/ παιχνίδι.

ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ0

ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ01ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ02

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία

με το συστεγαζόμενο 5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου.