«Ας γνωριστούμε ..παίζοντας» – Δίκτυο Νηπιαγωγείων

2

Σχέδιο δράσης 2022- 2023

«Γλώσσα εγώ, γλώσσα εσύ, γλώσσα ο κόσμος όλος»

ΣΤΟΧΟΣ

Το Νηπιαγωγείο μας συστεγάζεται 

με το 5ο Νηπιαγωγείο 

 και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

 και μοιράζεται  εκπαιδευτικό προσωπικό

 με άλλα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου. 

Αυτό δημιούργησε  τις προϋποθέσεις 

για δίκτυο σχολείων το 2021-2022 , 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

και την κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων

 που  αφορούσαν την τοπική κοινωνία .

Για το σχολικό έτος 2022 -2023 

το άνοιγμα του δικτύου σε 

περισσότερες σχολικές μονάδες

 και κυρίως νηπιαγωγεία ήταν το ζητούμενο .

 Μέλημά μας είναι οι ανάγκες 

του εκπαιδευτικού προσωπικού  και των μαθητών ,

 να καλυφθούν μέσω της εξωτερίκευσης ,

της διερεύνησης, της επικοινωνίας

 και της αλληλεπίδρασης .

Εν κατακλείδι στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης 

είναι η συνέχιση της δημιουργίας δικτύου σχολείων 

με πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού,

 μέσω συλλογικής προσπάθειας

 και συνεργατικού πνεύματος ,επιδιώκοντας

 την διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου ,

δημιουργώντας ένα θετικό προς την αλλαγή κλίμα 

και αναζητώντας ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις ,

για την ενδυνάμωση της γλωσσικής επικοινωνίας 

και τα συναφή εκπαιδευτικά προβλήματα.

Στο Δίκτυο Νηπιαγωγείων συμμετέχουν 

τα παρακάτω Νηπιαγωγεία.

1ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου

5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

6ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

7ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 

Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

Νηπιαγωγείο Ροδιάς

Νηπιαγωγείο Βλαχογιαννίου

Όλες οι δραστηριότητες του Δικτύου 

βρίσκονται στo παρακάτω padlet

Γνωρίζουμε τα σχολεία του Δικτύου

Δραστηριότητες την εβδομάδα

 Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Code Week

Δημιουργήθηκε εκδήλωση με τίτλο 

«Δίκτυο Νηπιαγωγείων ..

ας γιορτάσουμε μαζί»

https://codeweek.eu/view/481230/diktio-nipiaghoghionas-ghiortasoyme-mazi

ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ0

code week

Αποκρυπτογράφηση της λέξης 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1

Παιχνίδια στον Η/Υ

.jpg

Οι δραστηριότητες όλων των Νηπιαγωγείων 

την εβδομάδα ευρωπαϊκού Προγραμματισμού 

βρίσκονται στο παρακάτω padlet.

Δημιουργία Λογότυπου

Κάθε σχολείο ανέλαβε 

να ζωγραφίσει ένα γράμμα 

και το Σ της λέξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ1

Τα γράμματα 
όλων των Νηπιαγωγείων
1
Ψηφίζουμε το Σ
 της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 00

Τα αποτελέσματα

.jpg

Το λογότυπό μας

2