Ονομαστική κατάσταση εγγραφέντων προνηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022

Μπορείτε να αναζητήσετε την ονομαστική κατάσταση εγγραφέντων προνηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο συνημμένο έγρραφο.

https://blogs.sch.gr/5nipioan/files/2021/04/κατάλογος-εγγραφέντων-προνηπίων.pdf