ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους σε προκαθορισμένες ώρες και κατόπιν ραντεβού. Συγκεκριμένα:

Χριστοδούλου Ζωίτσα Τρίτη 12:10 – 13:00
Λαδιά Ευαγγελία Δευτέρα 12:10 – 13:00
Μπαλού Βασιλική Συλβάνα Τετάρτη 9:15 – 10:00
Ρίζου Θεοδώρα Τετάρτη 12:10 -13:00

 

Η επικοινωνία με τη Διευθύντρια του νηπιαγωγείου θα γίνεται από: 13:00 – 14:00 καθημερινά και κατόπιν ραντεβού.