Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο 5ο νηπιαγωγείο υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Μπόζιου Μαρίνα:Δ/ντρια

Βαράτσου Δάφνη, Χριστοδούλου Ζωίτσα, Λαδιά Ευαγγελία, Ρίζος Γεώργιος, Μπαλού Βασιλική Συλβάνα, Διονυσία Κανερνή, Ρηγάτου Γεωργία, Τσίτσου Ιωάννα, Κιτσώνη Γιαννούλα: Νηπιαγωγοί

Κακοσίμου Σοφία: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Κοκκινέλης Λάμπρος: Σχολικός Νοσηλευτής