Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο 5ο νηπιαγωγείο υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Μπόζιου Μαρίνα: (Συμπλήρωση ωραρίου), Δ/ντρια

Χριστοδούλου Ζωίτσα (υπεύθυνη πρωινού τμήματος 1), υποδ/ντρια

Βαράτσου Δάφνη (υπεύθυνη ολοήμερου τμήματος 1)

Λαδιά Ευαγγελία (υπεύθυνη πρωινού τμήματος 2)

Ρίζος Γεώργιος (υπεύθυνος ολοήμερου τμήματος 2)

Μπαλού Βασιλική Συλβάνα (υπεύθυνη πρωινού τμήματος 3)

Ρίζου Θεοδώρα (υπεύθυνη πρωινού τμήματος 4)

Τσίτσου Ιωάννα

Μπίσα Μαρία: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Κοκκινέλης Λάμπρος: Σχολικός Νοσηλευτής