Εκπαιδευτικοί

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στο 5ο νηπιαγωγείο υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Σιαράβα Ευσταθία: (υπεύθυνη 2ου τμήματος ολοημέρου), Προϊσταμένη

Τσίτσου Ιωάννα (υπεύθυνη 1 πρωινού τμήματος),

Λαδιά Ευαγγελία (υπεύθυνη 2 πρωινού τμήματος),

Χριστοδούλου Ζωίτσα (υπεύθυνη 3 πρωινού τμήματος)

Δοβανά Χρυσάνθη – Παππά Αικατερίνη (υπεύθυνες 4 πρωινού τμήματος),

Παπαδοπούλου Ειρήνη (υπεύθυνη 1ου τμήματος ολοημέρου),

Μπίσα Μαρία: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας τμημάτων 1,2,3

Τζελέτα Χριστίνα: Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 4ου τμήματος.