“Ενημέρωση για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο”

Σας ενημερώνουμε ότι από αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε εφαρμογή η διενέργεια του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου μία φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα πριν από την Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα (λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο).Λήψη αρχείου

“Επιστροφή στην τάξη”

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε στην τάξη!!! Οι οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:Λήψη αρχείου