Εγγραφές νηπίων-προνηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 (Ώρες Εγγραφής: 8:00-8:30 π.μ. & 13:00-13:30) στο χώρο του Νηπιαγωγείου μας. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς, εμπίπτει

 » (συνέχεια…)