Εγγραφές νηπίων-προνηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 (Ώρες Εγγραφής: 8:00-8:30 π.μ. & 13:00-13:30) στο χώρο του Νηπιαγωγείου μας. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο  και των προνηπίων.  Για το σχολικό έτος 2019-2010 εγγράφονται στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι το 2014 (Νήπια) και 2015 (Προνήπια). 

Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών (προνηπίων) για το δεύτερο έτος, γίνεται αυτεπάγγελτα και  συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών αυτών.

 Όρια σχολικής περιφέρειας 5ου Νηπιαγωγείου:

Αργοστόλι, από Ιωσήφ Μομφεράτου (αρίθμηση με ζυγούς αριθμούς) – Λειβαδά (αρίθμηση με  μονούς αριθμούς) – Γερουλάνου συμβολή με Μηνιάτη (αρίθμηση με ζυγούς αριθμούς) – Τζαβέλα  από Ηροδότου (αρίθμηση με μονούς και ζυγούς αριθμούς) – Ηροδότου (αρίθμηση με μονούς και ζυγούς αριθμούς),  όλο το δυτικό τμήμα της  πόλης του Αργοστολίου.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142Α),  Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109/01-08-2017, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το Νηπιαγωγείο). 

β. Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών (αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool»).

γ. Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ.  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, ΑΔΥΜ (δίνεται από το Νηπιαγωγείο).

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: I) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

  1. 1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν

στο  Ολοήμερο πρόγραμμα.

  1. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

 

 Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

                                                  Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

                                                    Γεωργία Τασιούλη