Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europe

Τι είναι και ποιος ο σκοπός του προγράμματος;

Η  αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών σε μια καινοτόμα διαδραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο: «Teachers4Europe». O χαρακτήρας της δράσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκομίσουν γνώσεις και να ενημερωθούν πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Έτσι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ακολουθώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και συνεισφέροντας, έτσι, στη διαμόρφωση των μελλοντικών ενεργών Ευρωπαίων πολιτών.

Το Γ’ Τμήμα του Νηπιαγωγείου μας υλοποιεί για τα σχολικά έτη 2019-2021, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021, με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”. Πρόκειται για μία Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση που οργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προωθεί  βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον.

 Κύριος στόχος του  Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Στόχος, επίσης, είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης καθώς και των Καλών Πρακτικών προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Ο ακριβής τίτλος της θεματικής με την οποία συμμετέχει το Νηπιαγωγείο μας είναι: «Travel to Democratic Europe: A world with a lot of Rights, Values and Destinations».

 Επιπλέον  Στόχοι του προγράμματος:

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • να γνωρίσουν τα παιδιά την Ευρώπη, τη γεωγραφική της θέση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημαία, τον ύμνο της, το ενιαίο νόμισμα και τα κράτη μέλη που την αποτελούν. Επίσης να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά ενός ενεργού πολίτη που λειτουργεί αυτόνομα, αλληλεπιδρά, δημιουργεί και διατηρεί προσωπικές σχέσεις, συζητά τους λόγους σύγκρουσης με φίλους και προσπαθεί να βρει τρόπους επίλυσης.
  • Να αντιληφθούν τη μοναδικότητα τους και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ατόμων και λαών. Επιπλέον, να εκπαιδευτούν σε ένα περιβάλλον που σέβεται τη προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες του καθενός.
  • Ακόμη σημαντικός στόχος είναι να καλλιεργήσουν τα παιδιά συναισθήματα αποδοχής και σεβασμού απέναντι στους διαφορετικούς πληθυσμούς της Ευρώπης, ώστε, σαν Ευρωπαίοι πολίτες να συμβιώνουν με συνεργασία, ειρήνη, αλληλεγγύη, ισότητα, ελευθερία έκφρασης και ασφάλεια.  

 Μεθοδολογία

Η προσέγγιση του θέματος υλοποιείται με διαθεματικό  τρόπο και εμπλέκει όλα τα γνωστικά πεδία του προγράμματος σπουδών (Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία-Έκφραση και Πληροφορική).

Οι δράσεις είναι βιωματικές και παιχνιώδεις, στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή, η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη όλων των μελών της ομάδας.

 Δράσεις μας πάνω στο πρόγραμμα έως τώρα:

  • Το ταξίδι μας στην Ευρώπη άρχισε από τη μυθολογία με την όμορφη Ευρώπη που ήταν κόρη του βασιλιά Αγήνορα και την έκλεψε ο Δίας παίρνοντας τη μορφή ταύρου καθώς είχε θαμπωθεί από την ομορφιά της και τη μετέφερε στη Κρήτη. Έτσι, η ήπειρος Ευρώπη πήρε το όνομα της από τον αρχαίο ελληνικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης. Αφού διαβάσουμε το μύθο ακολούθησε ζωγραφική της αγαπημένης σκηνής από τα παιδιά και δραματοποίηση.

  • Συνεχίσαμε με τον εντοπισμό της Ευρώπης στην υδρόγειο σφαίρα και παρατηρήσαμε τις χώρες που την απαρτίζουν.

  • Φτιάξαμε το πάζλ της Ευρώπης που βοήθησε τα παιδιά να μάθουν και να ανακαλύψουν τις χώρες της Ευρώπης καθώς και να απομνημονεύσουν τη γεωγραφική θέση τους.
  • Ανοίξαμε το χάρτη της Ευρώπης και τα παιδιά κρατώντας καρτελάκια με τις ονομασίες των κρατών μελών της τα εντόπιζαν. Μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη και ακούσαμε τον ύμνο της.

  • Παρατηρήσαμε τη σημαία της Ε.Ε που αποτελεί σύμβολο ενότητας και ταυτότητας και είδαμε ότι έχει 12 αστέρια. Γιατί όμως 12; Μάθαμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο αριθμός 12 συμβολίζει τη τελειότητα, τη πληρότητα και την ενότητα και επεξηγήσαμε στα παιδιά αυτές τις έννοιες. Ο κύκλος των χρυσών αστεριών εκφράζει την αρμονία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της Ευρώπης.

  • Κοιτάξαμε το ευρώ και αναφέραμε το σύμβολο του € που είναι εμπνευσμένο από το γράμμα έψιλον, το πρώτο γράμμα της λέξης Ευρώπη και χρησιμοποιείται σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και ενώ συνεχίζαμε το συναρπαστικό ταξίδι μας στην Ευρώπη και ήμασταν έτοιμοι να γνωρίσουμε τις σημαίες των χωρών της Ε.Ε, να παρατηρήσουμε και να διακρίνουμε σε αυτές χρώματα, σχήματα και σύμβολα και να πραγματοποιήσουμε πολλές άλλες δραστηριότητες, ήρθε ξαφνικά αυτός ο ύπουλος εχθρός (ο κορωνοϊός) και μας ανέτρεψε τα σχέδια. Όμως, εμείς  είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στο σχολείο για να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

(Επιμέλεια: Γεωργία Τασιούλη – Ερατώ Δρακονταειδή)