Μετά από έναν μήνα ξεθάψαμε τα σκουπίδια μας και παρατηρήσαμε τα αποτελέσματα του πειράματος.
Οι φλούδες διασπάστηκαν πλήρως, το χαρτί της εφημερίδας μερικώς (χρειαζόταν περισσότερο χρόνο), το πλαστικό και το αλουμίνιο καθόλου. Συμπεράναμε λοιπόν ότι τα σκουπίδια μας βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον. Μία είναι η λύση…
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΗΗΗΗΗΗ!!!!
Ακολούθησαν φύλλα εργασίας για αξιολόγηση και μερικά δωράκια για να ολοκληρώσουμε το εργαστήριο όμορφα!

110 2590 Αντιγραφή 110 2593 110 2594  110 2596                                110 2597