Συγκρότηση Ολομέλειας

H Oλομέλεια του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ συγκροτείται από 20 Σ.Ε.Ε. με έδρα στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ  και 11 Σ.Ε.Ε με έδρα σε άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ της Περιφέρειας Αττικής με αρμοδιότητα επιστημονικής ευθύνης σε σχολικές μονάδες ευθύνης του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Για να επικοινωνήσετε με τους Συντονιστές, καλέστε στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2131617442.

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδος Εκπαιδευτικού  Έργου Γραφείο Επικοινωνία -Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Σαλαγιάννη Μαρία ΠΕ60 Νηπιαγωγών 108
2syn60-at4@attik.pde.sch.gr
Ζουγανέλη
Άννα
ΠΕ70 Δασκάλων  107         
annzoug@yahoo.gr
Καμήλος Νικόλαος ΠΕ70 Δασκάλων 106
nikkamilos@gmail.com
Καμπούρμαλη Ιωάννα ΠΕ70 Δασκάλων  107
ioankampourma@gmail.com
Μπελτέ Ουρανία-Αναστασία ΠΕ87 Υγείας Πρόνοιας    Ευεξίας 306 ranaibel@gmail.com
Λινάρδος Νικόλαος ΠΕ02 Φιλολόγων 114   

niklinardos@gmail.com

nikoslinardos.school.blog/

Καλαϊτζίδης Δημήτριος ΠΕ04 Εκπαίδευση για την Αειφορία 110 kalariv1@sch.gr
Μουταβελής Ανδριανός ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 110 moutavelis@yahoo.gr
adrianosmoutavelis.github.io
Θεριανός Κωνσταντίνος ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 114 ktherianos@yahoo.grhttp://criticeduc.blogspot.com
Χονδρογιάννης Ελευθέριος ΠΕ84 Ηλεκτρονικής 306 exon59@otenet.gr
Σοφρά
Βασιλική
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 109 
ergani@sch.gr
Παπαλεωνίδα Παναγιώτα ΠΕ86 Πληροφορικής 108 ppapaleon@sch.grhttps://blogs.sch.gr/ppapaleon

              ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΕ.ΚΕ.Σ

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδος Εκπαιδευτικού  Έργου Έδρα Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Μαρκαντωνάκης
Στέλιος
 ΠΕ05 Γαλλικής
Γλώσσας
 1ο ΠΕΚΕΣ markantonakisstelios@gmail.com
Χατζηιωάννου
Αντιγόνη
ΠΕ07 Γερμανικής
Γλώσσας
1ο ΠΕΚΕΣ mel.chatziioannou@gmail.com
Ζωγόπουλος
Ευστάθιος
ΠΕ82 Μηχανολόγων   1ο ΠΕΚΕΣ ezogo67@gmail.com
Ανδρέου
Ελένη
 ΠΕ79 Μουσικής 3ο  ΠΕΚΕΣ  syn79-at3@sch.gr
Σωτηροπούλου
Δήμητρα-Ευτέρπη
ΠΕ88 Γεωπονίας
Διατροφής και Περιβάλλοντος
 3ο ΠΕΚΕΣ disotiropo@sch.gr
Καραγιάννης Στυλιανός  ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων 6ο ΠΕΚΕΣ limonero@otenet.gr
Φατσέας Παναγιώτης  ΠΕ89 Εφαρμοσμένων  Τεχνών  6ο ΠΕΚΕΣ pfatseas@sch.gr
Μπουλάκη
Αρχόντω
ΠΕ81 Πολιτικών
Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων
2ο ΠΕΚΕΣ aboulaki@sch.gr
Πονηρός
Ευάγγελος

Μποέμη Παναγιώτα

ΠΕ01 Θεολόγων

 

Θεατρικής Αγωγής

3ο ΠΕΚΕΣ

 

6ο ΠΕΚΕΣ

estavrop@sch.gr

 

 nayaboemi@yahoo.gr