28η Οκτωβρίου του 1940

Οι Μικροί Εξερευνητές 2 ανακαλύπτουν μέσα από βιωματικές δράσεις και τεχνικές τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Ελάτε να δείτε με τι τρόπους προσεγγίζονται τα ιστορικά γεγονότα και πως οι έννοιες που περιλαμβάνουν γίνονται κατανοητές από μικρά παιδιά!