Η πιστοποίηση σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ποιες είναι οι αναδυόμενες προκλήσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα σχολεία; Η υιοθέτηση της τεχνολογίας συνεπάγεται ένα νέο φάσμα  προκλήσεων για τη διαδικτυακή ασφάλεια. Το πιστοποιητικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένα δωρεάν εργαλείο για να βοηθήσει τα σχολεία να συμβαδίζουν με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη. Εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες πηγές για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους σε σχέση με τη διαδικτυακή ασφάλεια, παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή διαπίστευση για τη διαδικτυακή ασφάλεια του σχολείου και μια υπηρεσία υποστήριξης. Για να μάθετε περισσότερα διαβάστε το άρθρο και δείτε το επεξηγηματικό εικονογράφημα.

Ήδη, σχεδόν τα μισά από τα 50 πρώτα σχολεία που αιτήθηκαν για πιστοποίηση στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, έχουν λάβει είτε χάλκινο είτε αργυρό πιστοποιητικό. Τι συμβαίνει αν το σχολείο δεν λάβει πιστοποίηση μετά την υποβολή του Εντύπου Αξιολόγησης; Πρέπει να περιμένει έναν χρόνο για να υποβάλει εκ νέου αίτηση;

Ενώ θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να υποβάλει εκ νέου το Έντυπο Αξιολόγησης, μπορεί να αποκτήσει χάλκινο πιστοποιητικό με την εφαρμογή των στοιχείων που περιγράφονται στο εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Μετά από αυτό μπορεί να ανεβάσει αποδεικτικά, όπως ένα έγγραφο για την πολιτική ή μια απλή περιγραφή του τι έχει κάνει στο μεταξύ στο σχολείο. Καθώς η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση για το σύνολο του σχολείου, είναι καλό να προσκαλέσει και άλλους εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν αυτή την ιστοσελίδα.

Πώς μπορεί ένα σχολείο να προσεγγίσει το αργυρό πιστοποιητικό;
Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αμέσως μετά την υποβολή της φόρμας αξιολόγησης. Ο εθνικός συντονιστής, δηλ. ο ενημερωτικός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το σχολείο το αξίζει. Ο καλύτερος τρόπος για να το αποδείξει το κάθε σχολείο είναι να «ανεβάσει αποδείξεις» στο χώρο που του αναλογεί.

Και πώς μπορεί ένα σχολείο να φτάσει το χρυσό;
Ένα χρυσό σχολείο είναι ένα σχολείο ειδικό στον τομέα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και βοηθά άλλα σχολεία με συμβουλές. Μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στο φόρουμ, αν και θα μπορούσε επίσης να παρέχει offline δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χώρα.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τις επόμενες ημέρες ενημερώνονται τα επόμενα σχολεία που θα συμμετάσχουν για φέτος πιλοτικά στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική θυρίδα του σχολείου καθώς και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που έκανε την αίτηση. Δείτε στο μεταξύ το σχετικό infographic.

Αφήστε μια απάντηση