Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές όλου του σχολείου έκαναν δράσεις σχετικές με την επιθετικότητα, βία, και διαχείριση θυμού. Έμαθαν στάδια διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια. Παράλληλα, συμπλήρωσαν αντίστοιχο έντυπο υλικό ανάλογο με κάθε ηλικιακή ομάδα, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν όποτε κρίνουν αναγκαίο για ανατροφοδότηση.