ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25)

Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη των δημοτικών σχολείων (σχολικού έτους 2024-25) παρατείνονται έως την Τετάρτη 27-3-2024.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Για τον ορισμό συνάντησης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-6666287 (8.30 πμ. – 1.00 μμ) ή να στείλετε email στο:  mail@2dimpallin.att.sch.gr

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση γονέα/κηδεμόνα (Θα δοθεί από το σχολείο). Ο γονέας που δε θα είναι παρών στην εγγραφή θα πρέπει να έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση (σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr) στην οποία να ζητάει την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο μας.
  • Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (Το έντυπο μπορεί να δοθεί από το σχολείο ή να αναζητηθεί στο διαδίκτυο).
  • Φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας, στις οποίες φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ποιος θα παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια κατά την αποχώρηση από το σχολείο (Το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο).
  • Αίτηση για φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα (εάν επιθυμείτε εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα, το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο)